มีการตกลงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 15:55:59 1,298 687

หนังแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานก่อสร้างต่อ ภายหลังการมีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 15:55:40 1,168 635

หนังสือขอให้การชี้แจงกรณีข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 15:55:10 1,694 801

ดูทั้งหมด