shopify analytics ecommerce

ประกาศกองคลังและพัสดุ

นโยบายการบริหารงานประจำปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2559 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 13:01:58 109 120

ปฏิทินการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2559
ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค. 2559 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ต.ค. 2559 เวลา 10:43:35 47 33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2559 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 ส.ค. 2559 เวลา 10:54:34 53 25

ประกาศ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง งดให้บริการนิสิต วันที่ 15 -15 มกราคม 2558
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:18:07 69 31

ประกาศ สวัสดิการเงินกองทุนกองคลังและพัสดุ 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:17:47 58 30

ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้าง พ.ศ. 2555
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:17:31 52 30

ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ พนักงาน พ.ศ. 2554
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:17:20 72 33

ประกาศกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:17:11 58 32

ประกาศ การมาปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:17:03 62 25

ประกาศ จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 14:16:53 51 27

ดูทั้งหมด