รายละเอียด

โครงการ “MSU Smart University”

ประกาศวันทั่ 3 พ.ค. 2561 เวลา 09:49:28

โครงการ “MSU Smart University” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลังและพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการ “MSU Smart University”ของธนาคารไทยพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีความทันสมัยและเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +