รายละเอียด

กองคลังและพัสดุเข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิม

ประกาศวันทั่ 14 ส.ค. 2558 เวลา 11:00:46

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 
 
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ลานหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +