รายละเอียด

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และรับฟังผลการประเมิน

ประกาศวันทั่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 09:22:59

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และรับฟังผลการประเมินและ ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +