รายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองคลังและพัสดุ

ประกาศวันทั่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 14:16:28

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองคลังและพัสดุ ด้านการเงินและบริหารงบประมาณ ด้านพัสดุ ด้านการบัญชี ด้านการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 -16.30 น.ณ ห้องประชุม 2 กองคลังและพัสดุ

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +