รายละเอียด

มมส จัดแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019”

ประกาศวันทั่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 16:27:33

มมสจัดแข่งขันเดิน-วิ่ง “แลน ปัน กัน MSU Running 2019” รายได้สมทบทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ ถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ฯ รพ.สุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +