รายละเอียด

กิจกรรม 5 ส. 2 ตุลาคม 2558

ประกาศวันทั่ 2 ต.ค. 2558 เวลา 17:14:57

กองคลังและพัสดุจัดกิจกรรม 5 ส. ( 2 ตุลาคม 2558 )
1. SEIRI = สะสาง 
2. SEITON = สะดวก 
3. SEISO = สะอาด 
4. SEIKETSU = สุขลักษณะ 
5. SHITSUKE = สร้างนิสัย

  • Link to ...

    ...

    +