รายละเอียด

โครงการ Morning Talk ครั้งที่ 1/2559

ประกาศวันทั่ 12 ต.ค. 2558 เวลา 14:27:38

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ "Mornig talk ครั้งที่1/2559" ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีเวที พบปะ พูดคุย เเลกเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงปัญหาการแก้ปัญหาต่างๆในการทำงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถพร้อมทั้งมีความสุขกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ นายปลวัชร ปัดเสน  ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวเปิดโครงการ รับฟัง พร้อมทั้งร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งในการนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ ได้มอบของฝากแก่กลุ่มงานทุกกลุ่ม

 

มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ - Commitment to service development of a quality.

ภาพ/ข่าว นายธีรศักดิ์  เพชรศรีโชติ (12/10/2015)

 

 

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +