รายละเอียด

ประชุมเตรียมความพร้อม

ประกาศวันทั่ 16 มี.ค. 2559 เวลา 09:43:00

                 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กองคลังและพัสดุ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายปลวัชรปัดเสน ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558  ในการนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหมายกำหนดการ การเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงาน 

                  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557-2558 มีกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่วันที่ 20 มีนาคม 2559 และฝึกซ้อมย่อยวันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ซึ่งสถานที่ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้คือ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 6,975 คน

ภาพ/ข่าว : ธีรศักดิ์  เพชรศรีโชติ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +