รายละเอียด

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ประกาศวันทั่ 14 ก.ย. 2559 เวลา 14:17:27

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ

      เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายปลวัชร  ปัดเสน  ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ เป็นประธานในการประชุม  วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณแก่คณะ/หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แก่คณะ/หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +