รายละเอียดประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการอบรม :: ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศวันทั่ 5 พ.ค. 2560 เวลา 11:31:04

หลักสูตรการอบรม ::
ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
จำนวนเปิดที่รับ ::
120  คน     
รายละเอียดหลักสูตร ::
ประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน กองคลังและพัสดุ วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วัน/เวลา  ::
วันที่ 18 พ.ค. 2560  เวลา 08.30 น.   -  16.30 น.
สถานที่อบรม ::
ห้องประชุมสโมสรบุคลากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ::
กองคลังและพัสดุ
ผู้ประสานงานเพิ่มเติม ::
นางสาวณัฐนิชา คำตา
เปิดรับสมัคร ::
05 พ.ค. 2560
ปิดรับสมัคร ::
16 พ.ค. 2560

 

ลงทะเบียน

 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต.pdf
  Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +