รายละเอียดประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณี การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารโดยไม่ผิดระเบียบและการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง

ประกาศวันทั่ 15 มี.ค. 2561 เวลา 09:15:11

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณี การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารโดยไม่ผิดระเบียบและการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง

 

จำนวนเปิดที่รับ ::

100 คน ( ลงทะเบียนแล้ว 25 คน )
วัน/เวลา :: 2018-03-31 08:30:00 ถึง 2018-04-01 16:30:00
สถานที่อบรม :: ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัคร :: 2018-03-13 08:30:00 ถึง 2018-03-24 16:30:00
   ลงทะเบียนหลักสูตร

 

 

  • กำหนดการ
    Link to ...

    ...

    +