รายละเอียดศูนย์ฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market) และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-Bidding)

ประกาศวันทั่ 29 มิ.ย. 2558 เวลา 15:55:31

รายละเอียดโครงการ

 • สรุปผลโครงการฝึกอบรม
  Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +