รายละเอียดศูนย์ฝึกอบรม

โครงการการใชับัตรน้ำมันราชการ (Fleed Card)

ประกาศวันทั่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 10:38:29

หลักสูตรการอบรม ::
โครงการการใชับัตรน้ำมันราชการ (Fleed Card)   
จำนวนเปิดที่รับ ::
100  คน
รายละเอียดหลักสูตร ::
โครงการการใชับัตรน้ำมันราชการ (Fleed Card)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางกมลณัฏฐ์ ลาดบัตร โทร 1309
วัน/เวลา  ::
วันที่ 09 ก.ย. 2558  เวลา 08.30 น.   -  12.00 น.
สถานที่อบรม ::
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ::
กองคลังและพัสดุ
ผู้ประสานงานเพิ่มเติม ::
นางกมลณัฏฐ์ ลาดบัตร 1309
เปิดรับสมัคร ::
01 ก.ย. 2558
ปิดรับสมัคร ::
04 ก.ย. 2558
 

 • รายละเอียด
  Link to ...

  ...

  +
 • สรุปผลการดำเนินงาน
  Link to ...

  ...

  +