รายละเอียดศูนย์ฝึกอบรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ประกาศวันทั่ 29 มิ.ย. 2558 เวลา 15:52:41

หลักสูตรการอบรม ::
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่   
จำนวนเปิดที่รับ ::
120  คน
รายละเอียดหลักสูตร ::
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิทยากร ::
วัน/เวลา  ::
วันที่ 18 ก.พ. 2558  เวลา 08.30  -  16.30 น. ณ ห้องประชุม B 412 สำนักคอมพิวเตอร์
สถานที่อบรม ::
ณ ห้องประชุม B 412 สำนักคอมพิวเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ::
กองคลังและพัสดุ
ผู้ประสานงานเพิ่มเติม ::
เกศรา วังหน้า 1307
เปิดรับสมัคร ::
13 ก.พ. 2558
ปิดรับสมัคร ::
17 ก.พ. 2558
 

 • สรุปผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการคลังภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
  Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +
 • Link to ...

  ...

  +