KM กองคลังและพัสดุ

KM การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:34:44 82 54

KM การถ่ายทอดนโยบาย การบริการงาน กองคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:34:17 75 49

KM การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:34:00 74 41

KM การบริการสู่ความเป็นเลิศ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:33:46 146 37

KM การประเมินผู้ขายและการพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:33:06 55 39

การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ภาพประกอบ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:31:08 92 39