KM กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์

KM ระบบบริหารพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:44:21 68 33

KM ความรู้เรื่อง เทคนิคการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:44:03 86 41

KM การบริหารจัดการเงินค้ำประกันสัญญา
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:43:48 65 30

KM การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:43:25 81 37

KM : สิ่งที่ควรตรวจสอบในการรับสินค้า
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:43:15 54 27

KM : การบริหารพื้นที่เช่า
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:58 55 31

KM : การทำงานเป็นทีม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:39 74 38

KM : การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:28 102 35

โครงการอาหารสะอาด
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:19 89 25

การบริหารโครงการในเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:00 48 25

การจำหน่ายน้ำมันจากตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:41:48 70 33

การผลิตอาหารและจำหน่ายอาหาร
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:41:24 75 27

การจัดเลี้ยงและบริการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:41:15 92 28