KM กลุ่มงานจัดหารายได้และผลประโยชน์

KM ระบบบริหารพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:44:21 89 43

KM ความรู้เรื่อง เทคนิคการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:44:03 129 54

KM การบริหารจัดการเงินค้ำประกันสัญญา
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:43:48 103 41

KM การจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:43:25 110 45

KM : สิ่งที่ควรตรวจสอบในการรับสินค้า
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:43:15 84 35

KM : การบริหารพื้นที่เช่า
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:58 82 42

KM : การทำงานเป็นทีม
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:39 105 47

KM : การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:28 136 43

โครงการอาหารสะอาด
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:19 108 34

การบริหารโครงการในเชิงพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:42:00 67 37

การจำหน่ายน้ำมันจากตู้น้ำมันหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:41:48 103 41

การผลิตอาหารและจำหน่ายอาหาร
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:41:24 107 39

การจัดเลี้ยงและบริการ
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 30 มิ.ย. 2558 เวลา 15:41:15 107 39