หนังสือทั่วไป

ขอเชิญชวนเอกชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อประกอบกิจการร้านค้า ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง ครั้งที่ 8/2560 จำนวน 1 รายการ

ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2560 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 10:15:26 150 107