หนังสือทั่วไป

ที่ ศธ 0530.1(8)/ว2655 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2561

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 23 พ.ย. 2561

ด้วยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา
1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท/เดือน

2.ตำแหน่งคนงาน             จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง  6,910 บาท/เดือน
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 09:39:35 211 88