ที่ ศธ 0530.3(3)/1223 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(MSU-EPT)

ด้วยศูนย์การเปลี่ยนแปลงและฝึกอบรมและทดสอบภาษา คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(MSU-EPT) สำหรับคณะจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 09:09:52 664 556