ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 26 ก.ค. 2559

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
- อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาการจัดการ หรือสาขาบริหารการเงิน
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ งานบุคคล 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (คุณเกศรา วังหน้า ) กองคลังและพัสดุ 
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 19:06:56 1,230 556