ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเงเป็นลูกจ้างชั่วคราว “ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ”

ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 10:22:26 257 151