ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองคลังและพัสดุ

ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 10:18:25 94 88