ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัด กองคลังและพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัย
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 09:16:43 336 196