การจ้างควบคุมงาน

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2558 ถึงวันที่ 15 ก.ย. 2558
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 15 ก.ย. 2558 เวลา 15:06:57 477 150