การจ้างควบคุมงาน

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 15:48:44 375 138