ประกาศจัดซื้อ

สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 160 ชุด โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 3 ของ สำนักศึกษาทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 16:03:18 181 216