ประกาศจัดซื้อ

ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายหลัก (Precision air conditioner system) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 9 ส.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 15:58:37 63 53