ประกาศจัดซื้อ

ประกวดราคาเช่ารถไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดใช้พลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 29 ส.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา 08:36:42 74 51