ประกาศจัดซื้อ

ประกาศยกเลิกรายการจัดเช่ารถไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดใช้พลังงาน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 16:42:28 43 52