ประกาศจัดซื้อ

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือศัลยกรรมสัตว์เล็ก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ครั้งที่2)

ด้วยคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 09:35:38 28 28