ประกาศจัดซื้อ

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติของสัตว์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2561

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๋็กทรอนิกส์ (E-bidding)รานละเอียดตามเอกสารแนบ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 09:03:20 29 23