ประกาศจัดซื้อ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ (Freeze dryer) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ (Freeze dryer) ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เนื่องจาก ไม่มีผู้สนใจมายื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอยกเลิกประกาศในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 14:47:28 39 26