ประกาศจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 14:35:24 134 102