ประกาศจัดจ้าง

เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมอาคารวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 29 ส.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 16:31:37 117 129