ประกาศจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องชันสูตร (Necropsy room) จำนวน 1 งาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องชันสูตร (Necropsy room) จำนวน 1 งาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากไม่มีผู้เข้ายืนเสนอราคา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอยกเลิกประกาศ ดังกล้าว

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 09:27:08 84 48