ประกาศร่าง TOR

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารราชนครินทร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 16:35:31 116 137