ประกาศร่าง TOR

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (ชั้น2) จำนวน 1 ชุด (คณะวิทยาศาสตร์) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2562
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 13:51:09 46 20