ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงอาคาร ชั้น 4-7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ครั้งที่ 2)

ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2560 ถึงวันที่ 6 มิ.ย. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 6 มิ.ย. 2560 เวลา 13:59:04 106 77