ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ (ส่วนที่เหลือภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง)(ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 4 ก.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 14:05:15 48 54