ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 7 ก.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 14:12:26 44 57