ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน(คณะสาธารณสุขศาสตร์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เนื่องจาก ไม่มีผู้สนใจมายื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมาหาสารคาม จึงขอยกเลิกประกาศในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการจัดหาใหม่

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 14:44:05 136 47