ขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 975 รายการ ของ คณะบัญชีและการจัดการ

ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 17 ส.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 4 ส.ค. 2560 เวลา 13:40:29 263 308