ขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 57รายการ ของสำนักวิทยบริการ

ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ 16 ส.ค. 2560
  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 14:08:25 313 315