เอกสารเบิกจ่าย

แจ้งรายชื่อที่มีหลักฐานการโอนค่าถอนรายวิชาผ่านธนาคาร

แจ้งรายชื่อที่มีหลักฐานการโอนค่าถอนรายวิชาผ่านธนาคาร 

หากมีข้อสงสัย 

สามารถติดต่อโดยตรงที่ กลุ่มงานการเงินรับ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

โทร 043-754-446

  • ดาวน์โหลดเอกสาร

    ...

    +
ประกาศวันที่ 26 มิ.ย. 2560 เวลา 11:06:09 424 297