แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 2562 (นายประยุกต์ ศรีวิไล)
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 08:53:28 522 449

ที่ 406/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 ก.พ. 2559 เวลา 14:05:46 1,123 856