รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ตามแบบ สขร.1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 16:07:57 146 207

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 ตามแบบ สขร.1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ม.ค. 2564 เวลา 15:36:34 141 217

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 ตามแบบ สขร.1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ม.ค. 2564 เวลา 13:14:35 141 218

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ตามแบบ สขร.1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ม.ค. 2564 เวลา 13:13:29 127 201

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตามแบบ สขร.1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ม.ค. 2564 เวลา 13:12:31 137 239

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามแบบ สขร.1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 09:31:41 138 263

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ปี 2563 ตามแบบ สขร.1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 พ.ย. 2563 เวลา 14:02:27 152 237

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ปี 2563-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 7 ต.ค. 2563 เวลา 17:23:33 159 265

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ปี 2563-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 14:29:52 178 247

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 16:42:22 220 268

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ปี 2563-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 16:41:53 215 288

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ปี 2563-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 16:41:19 197 277

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 17:09:37 263 299

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:25:13 261 304

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ปี 2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:24:35 294 290

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ปี 2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:24:06 274 297

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ปี 2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:23:15 287 300

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม ปี 2562 -ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2562 ถึงวันที่ 27 ส.ค. 2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 09:49:29 357 311

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ปี 2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 ส.ค. 2562 เวลา 14:21:46 329 358

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม-2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 14:15:12 368 365

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน-2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 13:51:02 346 477

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม-2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 15:40:18 383 370

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์-2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 15:39:22 378 361

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-2562-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 15:38:08 429 517

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม-2561-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 15:37:08 388 338

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน-2561-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 15:36:18 345 304

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-2561-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 15:35:02 372 20,598

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษยายน-2560-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 18:11:07 461 606

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม-2560-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 11:18:05 564 382

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์-2560-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 11:17:35 518 421

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-2560-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ต.ค. 2560 เวลา 11:17:10 487 377

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 11:07:50 520 379

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 27 มิ.ย. 2560 เวลา 15:00:44 533 372

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 13:15:32 610 394

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 ก.ย. 2559 เวลา 10:18:17 659 399

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 ก.ย. 2559 เวลา 10:17:55 508 413

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 ก.ย. 2559 เวลา 10:17:29 592 407

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ส.ค. 2559 เวลา 15:03:30 552 560

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ส.ค. 2559 เวลา 15:03:06 590 425

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ส.ค. 2559 เวลา 15:02:44 526 414

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม-2559-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 11:35:49 531 565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม-2558-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 11:35:25 531 401

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน-2558-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 11:35:00 506 524

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม-2558-ตามแบบ-สขร.-1
ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 11:34:26 576 399