Contact Us

ข้อมูลติดต่อ

ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
ประเทศไทย

 • Address:ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 • Phone:
  043-754-446 (กลุ่มงานการเงินรับ,กลุ่มงานการเงินจ่าย,กลุ่มงานบริหารงบประมาณ)
  043-754-447 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป,กลุ่มงานบัญชี)
  043-754-237 (กลุ่มงานบริหารการพัสดุ)
  043-754-446 (กลุ่มงานจัดหารรายได้และผลประโยชน์)

เวลาทำการ

 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น.