มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2พ.ศ.2564.pdf

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 14:58:05 115 110

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรภาครัฐ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 10:18:05 994 551

ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 10:16:15 23,412 13,185

แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 10:14:38 810 506

ดูทั้งหมด

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2563

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 10:24:41 278 263

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 10:24:20 295 269

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 10:21:20 270 252

ดูทั้งหมด

× 2.2-รายละเอียดบัญชีสำคัญของงบทดลอง-เงินนอก-ประจำเดือนกันยายน-2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 16:23:49 264 194

2.2-รายละเอียดบัญชีสำคัญของงบทดลองเงินใน-ประจำเดือนกันยายน-2564

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 15:16:28 247 192

รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:11:11 248 246

รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:10:51 230 217

รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:10:28 229 206

รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:10:00 241 201

รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:09:40 250 198

รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:09:18 236 201

รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:08:50 241 199

รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:07:59 242 197

รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-2563-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:07:30 233 203

รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-2563-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:06:20 242 201

รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-2563-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:03:09 237 190

2.2-รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน-2563-เงินนอกงบประมาณ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 14:30:36 346 407

2.2-รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน-2563-เงินในงบประมาณ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 14:30:16 357 290

รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 14:29:48 385 266

9-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:06:49 336 275

8-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:05:47 338 304

7-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:05:16 345 284

6-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:04:47 336 294

5-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:04:06 361 289

4-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:03:38 345 279

3-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:03:08 355 278

2-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:02:42 353 276

1-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-พ.ศ.2563-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 14:04:52 465 374

12-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 2563 เวลา 11:05:06 445 365

11-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 2563 เวลา 10:57:18 458 480

10-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 2563 เวลา 10:55:29 444 352

2.2-การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี-1.1.1-1.1.3

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:19:23 493 377

09-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 17:54:12 470 408

08-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 16:46:54 505 375

07-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกรกฏาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 16:46:24 483 376

06-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 10:11:50 557 391

05-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 09:25:54 575 558

04-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 16:38:18 536 534

03-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16:15:12 608 401

02-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16:13:32 580 447

01-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 10:49:26 604 425

12-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 16:00:41 508 398

11-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 16:15:08 565 388

10-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 16:43:02 566 373

09-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 08:52:10 593 389

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-ณ-30-กันยายน-2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 14:56:28 641 459

08-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:01:06 540 418

07-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 จากระบบ GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 16:19:43 630 447

06-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 16:32:17 689 446

05-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 10:46:11 538 458

04-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 จากระบบ GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 16:26:29 559 470

03-2561-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 11:01:21 740 433

02-2561-รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 11:01:02 687 456

01-2561-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 11:00:39 608 441

12-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 10:07:39 640 435

11-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 13:40:06 690 449

10-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 13:39:36 608 427

09-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 พ.ย. 2560 เวลา 12:01:54 527 427

08-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 ต.ค. 2560 เวลา 11:02:35 686 460

07-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 09:10:14 653 430

06-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 11:19:53 502 429

05-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ก.ค. 2560 เวลา 15:30:32 741 456

04-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 14:10:09 602 448

03-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 พ.ค. 2560 เวลา 13:22:29 567 446

02-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 14:58:09 568 439

01-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 มี.ค. 2560 เวลา 16:17:49 475 437

12-2559-รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-พ.ศ.2559-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ม.ค. 2560 เวลา 14:12:21 463 375

11-2559-รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2559-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ม.ค. 2560 เวลา 16:26:57 611 428

10-2559-รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.2559-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ธ.ค. 2559 เวลา 09:16:38 545 444

ดูทั้งหมด

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 12/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 15:20:34 620 396

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี วาระพิเศษ/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:45:04 699 410

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 11/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:44:21 618 414

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 10/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:44:09 705 439

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 9/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43:57 694 420

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 8/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43:44 642 422

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 7/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43:27 844 408

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 6/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43:12 649 431

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 5/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:42:52 627 388

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 4/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:42:36 630 386

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:42:22 613 424

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:42:07 559 389

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:41:33 710 412

ดูทั้งหมด