มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 10:54:47 438 1,125

หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรภาครัฐ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 10:18:05 674 310

ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS 2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 10:16:15 22,620 12,729

แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 10:14:38 568 314

ดูทั้งหมด

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2563

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 10:24:41 40 45

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2562

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 10:24:20 42 45

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปี 2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 10:21:20 42 46

ดูทั้งหมด

รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:11:11 5 7

รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:10:51 3 7

รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:10:28 3 9

รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:10:00 4 7

รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:09:40 3 7

รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:09:18 3 8

รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:08:50 5 7

รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-2564-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:07:59 6 11

รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-2563-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:07:30 4 7

รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-2563-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:06:20 3 8

รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-2563-ระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 10:03:09 4 7

2.2-รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน-2563-เงินนอกงบประมาณ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 14:30:36 121 211

2.2-รายละเอียดประกอบงบทดลองเดือนกันยายน-2563-เงินในงบประมาณ

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 14:30:16 120 99

รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 14:29:48 115 91

9-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:06:49 109 94

8-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:05:47 115 100

7-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:05:16 109 91

6-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:04:47 110 95

5-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:04:06 132 98

4-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:03:38 120 103

3-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:03:08 118 99

2-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-2563จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ต.ค. 2563 เวลา 14:02:42 129 96

1-2563 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-พ.ศ.2563-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 14:04:52 235 184

12-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 2563 เวลา 11:05:06 237 185

11-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 2563 เวลา 10:57:18 222 296

10-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 มี.ค. 2563 เวลา 10:55:29 232 171

2.2-การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี-1.1.1-1.1.3

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 16:19:23 298 213

09-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 17:54:12 283 230

08-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 16:46:54 309 205

07-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกรกฏาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 16:46:24 288 188

06-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 10:11:50 331 213

05-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 09:25:54 375 372

04-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 16:38:18 345 360

03-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16:15:12 402 219

02-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16:13:32 379 253

01-2562 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-พ.ศ.2562-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 10:49:26 408 242

12-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 16:00:41 365 238

11-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 16:15:08 430 234

10-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 16:43:02 423 227

09-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 08:52:10 448 236

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง-ณ-30-กันยายน-2561

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 14:56:28 430 309

08-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:01:06 400 271

07-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 จากระบบ GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 16:19:43 479 289

06-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 16:32:17 550 307

05-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 ก.ค. 2561 เวลา 10:46:11 410 302

04-2561 รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561 จากระบบ GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 16:26:29 423 312

03-2561-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 11:01:21 580 285

02-2561-รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 11:01:02 551 294

01-2561-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-พ.ศ.2561-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 11:00:39 467 293

12-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 10:07:39 490 292

11-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 13:40:06 551 305

10-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ม.ค. 2561 เวลา 13:39:36 475 282

09-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนกันยายน-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 พ.ย. 2560 เวลา 12:01:54 372 267

08-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนสิงหาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 8 ต.ค. 2560 เวลา 11:02:35 535 280

07-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 09:10:14 515 279

06-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 11:19:53 353 290

05-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ก.ค. 2560 เวลา 15:30:32 607 305

04-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนเมษายน-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 14:10:09 461 305

03-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 พ.ค. 2560 เวลา 13:22:29 418 304

02-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 14:58:09 429 280

01-2560-รายงานทางบัญชีประจำเดือนมกราคม-พ.ศ.2560-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 11 มี.ค. 2560 เวลา 16:17:49 338 276

12-2559-รายงานทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม-พ.ศ.2559-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 29 ม.ค. 2560 เวลา 14:12:21 315 233

11-2559-รายงานทางบัญชีประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2559-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 3 ม.ค. 2560 เวลา 16:26:57 467 287

10-2559-รายงานทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม-พ.ศ.2559-จากระบบ-GFMIS

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 10 ธ.ค. 2559 เวลา 09:16:38 398 291

ดูทั้งหมด

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 12/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 15:20:34 481 252

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี วาระพิเศษ/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:45:04 450 267

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 11/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:44:21 475 276

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 10/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:44:09 567 255

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 9/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43:57 557 283

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 8/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43:44 441 270

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 7/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43:27 609 263

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 6/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:43:12 509 276

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 5/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:42:52 484 252

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 4/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:42:36 488 248

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 3/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:42:22 477 266

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:42:07 425 248

รายงานการประชุมกรรมการสอบทานการเงินและบัญชี ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ประกาศวันที่ 6 ธ.ค. 2560 เวลา 10:41:33 576 276

ดูทั้งหมด